(English below)

De första bilderna från vårt nya hus, jag hade tyvärr bara mobilen med mig. Min kamera ligger nedpackad i vår byggbod någonstans..

Untitled

Nu är det så nära tills vi får flytta in. Förra veckan hade vi kontrollbesiktning med husleverantören, snickaren, målaren och besiktningsmannen. Tillsammans gick vi igenom varenda kvadratcentimeter av huset – både invändigt och utvändigt och noterade fel och brister som måste vara åtgärdade till nästa vecka. Då är det nämligen dags för slutbesiktning och vi får (förhoppningsvis) nycklarna till huset.

Tyvärr hittades det några fel som vi hoppas kan lösas innan nästa vecka, t.ex. att vi har fått fel diskmaskin. Vi har beställt en inbyggd (ni vet sådan med lådfront på framsidan), å som ni ser på bilden ovan har det levererats en vanlig diskmaskin. Håller tummarna att den rätta modellen hinner levereras.

Men det största felet är trappen. Vi har fått helt fel trapp, något som vi har diskuterat med husfirman sedan början slutet av november. Visst, det är ingen katastrof. Trappen har samma färg som vi beställt och “rören” på sidan är likadana. Men trappen vi beställt har handledaren på höger sida. Denna har handledaren på vänster sida. Igen, ingen katastrof. OM det inte var för att
det sågades upp ett stort hål i taket, för den trapp vi beställt, som sedan blev för stort för den trapp som levererades. Hantverkarna har gjort ett jättebra jobb med att lappa ihop taket igen. Så just nu har vi en diskussion med husleverantören hur vi löser detta. Vi har betalt extra för den trapp vi ville ha, och att vänta på en ny trapp känns inte som ett alternativ – det är 2-3 månaders leveranstid och vi vill inte vänta så länge. Förhoppningsvis löser vi problemet i veckan när vår säljare är tillbaka från semestern.

Så här se vårt sovrum ut just nu.

Dessa tre garderober och garderoben i hallen är allt som följer med huset. Tur att vi ska göra iordning övervåningen också, vet inte riktigt hur vi ska få plats med allt annars.

Vårt lilla badrum, eller wc med dusch.. alldeles lagom stort för två personer

Vardagsrum – med hantverkarna i bakgrunden

I den här änden blir middagshörnan med matbordet.

Nästa gång vi ses i huset har vi fått in lite möbler.

Kram

The first pictures from our new house, unfortunately I only had my mobile with me. My camera is packed in our building stall somewhere ..
It’s so close now, until we can move in. Last week we had an inspection with the house supplier, the carpenter, the painter and the inspector. Together we went through every square centimeter of the house – both inside and outside and noted errors and shortcomings that must be remedied until next week. Then it’s time for the final inspection and when we (hopefully) get the keys to the house.
Unfortunately, there were some errors that we hope can be resolved before next week, eg. that we have got the wrong dishwasher. We have ordered a built-in (you know the ones with drawer front in the front), what we got, that as you see in the picture above, is a standard dishwasher. Keeps your fingers crossed that the right model can be delivered in time.
But the biggest mistake is the stairs. We’ve got the wrong staircase, something that we have discussed with the house company since the beginning of November. Sure, it’s not a disaster. The staircase has the same color as we ordered and the “pipes” on the side are the same. But the stairs we ordered have the supervisor on the right. This one has the supervisor on the left. Again, no disaster. IF it wasn’t for that a large hole was cut in the ceiling, for the staircase we ordered, which then became too big for the staircase that was delivered. The craftsmen have done a great job patching the roof together again. So right now we have a discussion with the house supplier how we solve this. We have paid extra for the staircase we wanted, and waiting for a new staircase doesn’t feel like an alternative – it’s 2-3 months delivery time and we don’t want to wait that long. Hopefully we will solve the problem this week when our salesman is back from the holiday.

Next time we see each other from the house, we’ll have some furnitures in.