English below

God morgon
Har du haft en bra helg hittills? Jag har haft det riktigt bra, nu har ju sommarvärmen kommit tillbaka och det är så himla skönt. Medans jag skriver det här så håller jag på att baka majs- och bovetebröd, efter det blir det en västerbottenostpaj. Vi är bjudna på kräftskiva nästa helg hos en av grannarna, ska bli så kul. Det är evigheter sedan jag var på en kräftskiva.

När vi ändå pratar grannar så måste jag berätta, jag har blivit tillfrågad att fota ett bröllop nästa sommar. Något som jag tackade ja till med skräckblandad förtjusning – följt av en liten panikattack. Sanningen är att jag har alldeles för dåligt självförtroende för sånt här. Jag plockade upp en kamera för första gången för 3 år sedan i början av min sjukskrivning, och det sista året har jag knappt hållt i kameran. Dels för att den legat nedpackad under flytten och dels för att jag har kämpat med att acceptera och försöka leva med min IBS. Och ska jag vara riktigt kritisk mot mig själv (som jag är) så har jag verkligen inte kunskaperna för att fota ett bröllop. De enda bilderna jag tagit med levande varelser i har varit med Harry och Dennis som modeller. Att fota människor, och på en sådan stor och viktig dag i deras liv skrämmer, skiten ur mig. Samtidig som jag blev så glad att få frågan, det borde ju (förhoppningsvis) betyda att jag inte är så dålig som jag tror eller känner. Att det i alla fall finns en person, förutom min underbara familj, som tycker att jag är rätt okej bakom kameran.
Så för att komma igång igen och få upp motivationen tänkte jag ge mig själv en fotoutmaning. Jag gjorde en när jag precis börjat fota och det var både jättekul och lärorikt. Så min första tanke var att köra en fotoutmaning under September, men realistiskt så kommer jag nog inte kunna fota en utmaning varje dag en hel månad. Istället drar jag ut på den över hela hösten fram till typ.. november. Och utmaningen jag valt är denna


Jag tror det kan funka, det var lite svårt att välja – det finns ju så många olika och för varje månad. Men den här tycker jag sammanfattar hösten riktigt bra.

Oj, nu måste jag baka ut brödet. Ha en fortsatt underbar söndag

Good morning
Have you had a nice weekend so far? I have had a really nice time, now that the summer heat has come back, so wonderful. While I’m writing this, I’m also baking a corn and buckwheat bread, after that I’ll be making a cheese pie. We are invited to a crawfish party next weekend at one of the neighbors, should be so fun. It’s been forever since I was at a crawfish part.

When we’re still on the subject of neighbors, I have to tell you, I’ve been asked to shoot a wedding next summer. Something that I accepted with dreaded delight – followed by a small panic attack. The truth is that I have far too little confidence for this kind of things. I picked up a camera for the first time 3 years ago at the beginning of my sick leave, and the last year I’ve barely touched the camera. Partly because it’s been in a moving box during the move and partly because I’ve been struggling  with accepting and trying to live with my IBS. And should I be really critical of myself (as I am) then I really don’t have the knowledge to shoot a wedding. The only pictures I’ve taken of living creatures has been with Harry and Dennis as models. Photographing people, and on such a big and important day in their lives, scares the shit out of me. While I was so happy to get the question, it should (hopefully) mean that I’m not as bad as I think or feel. That there’s at least one more person,  besides my wonderful family, who thinks I’m quite okay behind the camera.
So to get started again and get the motivation up, I thought I’d give myself a photo challenge. I did one when I was just getting started and it was both fun and educational. So my first thought was to run a photo challenge in September, but realistically I probably won’t be able to foot a challenge every day for a whole month. Instead, I stretch it out all over the fall until like .. November. And the challenge I chose is this one

I think it might work, it was a bit difficult to choose – there are so many different ones and for every month. But this, I think, summarizes the autumn really well.

Ops, I have to take care of the bread now. Have a wonderful Sunday