English below

Handen på hjärtat, mina försök att hålla liv i bloggen har ju verkligen gått hur dåligt som helst sista tiden. Nu har det helt plötsligt gått en hel månad (nästan) sedan sist. Jag ber om ursäkt, det är verkligen inte med avsikt. Och jag vill inte komma med några lama ursäkter heller, men tiden räcker verkligen inte till. Att jag inte kan posta mina inlägg på tisdagar, som tidigare, står ju helt klart, så min plan är nu att (försöka) posta på söndagar – jag hoppas verkligen att jag kan klara av det. Om inte annat så med någon liten uppdatering om huset.

Så, över till veckans inlägg. Ingen har ju missat att vi har gått över till sommartid, vet inte vad ni tycker om det? Själv gillar jag det verkligen inte, på något sett känner jag mig så galet stressad av att flytta fram klockan en timme. Jag vet inte varför, men det påverkade mig så mycket i år att jag var tvungen att vara hemma från jobbet i måndags för magen var helt bananas. Hela veckan har jag försökt gå extra långa kvällspromenader med Harry för att liksom komma ner i varv och hitta någon form av balans igen, och tur var väll det, för titta vilket roligt träd vi hittade när vi utforskade en ny stig i skogen
Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Det ser helt galet ut, så många stammar ur en och samma stubbe. Till Harrys stora glädje hittade vi även pyttelite snö

Untitled

Mycket nöjd kille
Vi har även sett mängder med blåsippor och rödsippor
Untitled

Untitled

En av grannarnas fina träd har även börjat slå ut, kanske lite svårt att se.. vågade inte gå för nära – det är ju trots allt deras tomt trädet står på
Untitled

Men det är små rosa knoppas, och imorse när jag gick förbi hade de hunnit bli så här vackra. Jag vågade gå närmare den här gången, jag tror (och hoppas) att de fortfarande sov
Untitled
Ingen aning om vad det är, men visst är de fina?

Igår var det ju som sagt lördag och vi hade ett fantastiskt väder, varmt och skönt (till skillnad från idag – kallt), vi passade på att börja ta tag i trädgården. Det börjar bli hög tid att sätta upp staket, planera altan, växtlighet och liknande. J markerade ut runt tomten vart vi behöver slå ner staketstolpar, vart vi ska ha grinden och sedan röjde vi stenar, grenar och annat skräp från tomten.
staket1

rishög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry var självklart med i löplina och njöt.
Untitled

Dennis kom förbi och hängde en stund, så jag bäddade åt dem på en av soffdelarna – är man bästisar så måste man ju sova på samma plats
Untitled

Tidigare i veckan fick vi även hjälp att flytta boden, så nu står den där den ska stå. Ibland händer det mycket på en gång 🙂
staket6

Förra veckan fyllde jag år och då fick jag bl.a. denna gurkplanta + kruka från min chef och hans fru (så himla goa)
gurka
I veckan fixade jag jord och täcksand, något jag läste att den vill ha. När vi flyttade boden hittade J några krukor. Så när jag ändå var i farten köpte jag örtjord (hade ingen aning om att det fanns sådant) och igår tog jag mina första trevande steg mot självodling – heter det så? Jag använder väldigt mycket färska örter i matlagningen och har under hösten funderat på att odla själv istället för att köpa nya varje vecka. Det här är vad jag hade hemma igår, min vision är att jag ska öka på “sortimentet” med bl.a. basilika, dragon, rosmarin och dill
örter
I den vänstra krukan har vi salvia och koriander och i den högra oregano och krusbladig persilja. Dessa kommer att få flytta ut sen när vi kommit längre i trädgården och det är varmare ute. Vem vet, kanske slår vi till på ett växthus framöver, med någon tomatplanta å lite så.. undrar om man vågar sig på en chiliplanta.. vad tror ni

English

Hand on the heart, my efforts of keeping the blog alive has really gone as bad as ever lately. It’s suddenly gone a whole month (almost) since last time. I do apologize, it really isn’t my intention. And I don’t want to make any lame excuses either, but there isn’t enough time. I can’t post my posts on Tuesdays, as before, that’s quite clear, so my plan is now to (at least try) post on Sundays – I really hope I can do it. At least with a smal update on the house. So, over to this week’s post. No one has missed that we have switched to summer time, don’t know what about you but I really hate it, I feel so crazily stressed by moving the clock forward one hour. I don’t know why, but it affected me so much this year that I had to stay home from work on Monday because my stomach was completely bananas. Throughout the week I’ve tried to go extra long evening walks with Harry to calm down and to try find some kind of balance again, and luckily for us, for look what a fun tree we found when we explored a new trail in the forest
It looks completely crazy with so many stems from one and the same stump. To Harry’s great joy we also found a tiny bit of snow
Very happy dog. We’ve also seen lots of blue tips and red sips
One of the neighbors’  trees has even started to knock out, maybe a little hard to see .. Didn’t dared get too close – after all, it’s their garden..
But it’s  got small pink buds, and this morning when I passed by it looked like this, so beautiful. I dared to go closer this time, I think (and hope) that they were still sleeping
No idea what it is, but they are nice.

Yesterday was Saturday and we had a fantastic weather, warm and nice (unlike today – cold), we took the opportunity to get started with the garden. It’s time to set up fences, plan the patio, vegetation and so on. J marked out around the plot where we need to knock down fence posts, where we should have the gate and then we cleared stones, branches and other debris from the site.
Harry was obviously enjoying being outside in the garden.
Dennis came by for a while, so I made them a bed on one of the couch parts – if you are best friends you have to sleep in the same place
Earlier this week we also got help moving the booth, so now it stands where it should stand. Sometimes a lot happens at once 🙂
Last week I was my Birthday and I got to this cucumber plant + pot from my boss and his wife (so cute)
This week I got some soil and cover sand, something I read it wants. When we moved the booth, J found some pots. So I also got some special hearb soil (had no idea there was such a thing) and yesterday I took my first tentative steps towards self-cultivation – is that what it’s called? I use a lot of fresh herbs in my cooking and this last fall I’ve been thinking of growing them myself instead of buying new ones every week. This is what I had at home yesterday, my vision is to increase the “range” with eg. basil, dragon, rosemary and dill
In the left pot we have sage and coriander and in the right oregano and jar leaf parsley. These will have to move out later when we get further in the garden and it is warmer outside. Who knows, maybe we turn to a greenhouse in the future, with some tomato plant to a little so .. wondering if you dare to go on a chili plant .. what do you think