(English below)

Gott Nytt År
Jag hoppas att du har haft det riktigt skönt under December med god mat och gott sällskap. Kanske fick du även ledigt några dagar så du har kunnat vila upp dig lite också.
Själv har jag haft det riktigt bra, inget ledigt i mellandagarna, men det har varit riktigt skönt ändå. Jag har ännu inte gått upp i heltid så jag har fått in en hel del vila ändå. J har vart ledig från jobbet och tagit hand om Harry på dagarna – lyxigt.

Så här i nyårstider så ser man ju ofta tillbaka på året som varit, samtidigt som man blickar framåt. Det tänkte även jag göra, fantasibrist.. När jag ser tillbaka på bloggåret 2017 så var det verkligen inte mitt bästa år, och det är jag övertygad om att du håller med. Dels kämpade jag med utbrändhet, så all inspiration och motivation bara försvann, jag slog ihop mina två bloggar till en (cavegirl.se och ceciliasderlund.se) och i och med det så har jag velat fram och tillbaka om jag ska skriva på svenska eller engelska.
Gråtfyllda dagar funderade jag på att helt enkelt lägga av och blogga. När meddelat detta så har jag fått uppmuntrande ord som ”Nej, det som är så kul att läsa din blogg” ”Inte ska du sluta blogga, du är ju så duktig på det” Något som värmer så otroligt mycket, då jag själv känner mig helt kass på det. Så till er kan jag bara säga Tack!

Sedan mitt sista inlägg i December har jag funderat och grubblat, jag har bollat tankar och idéer med J (alltid lika stöttande och uppmuntrande) Jag har gått igenom all statistik från 2017, analyserat vilka inlägg ni gillat mest, läst igenom alla era kommentarer och mail igen som ni skickat under året. Överraskande nog så verkar vi gilla samma typ inlägg. Det är vegetariska recept och bakning, följt av inlägg om Harry och sist fotoinlägg. ☺ Superkul. Även inläggen om vårt påbörjade husbygge har varit mycket uppskattade. Jag har även fått till mig att inlägg på svenska föredras och det ska vi självklart ordna

Med detta i bakhuvudet plockade jag fram min bloggkalender/planerare och gjorde lite stolpar för 2018. Jag kommer fortsätta göra ett inlägg/vecka – tisdagar. Och varje ämne kommer få sin egen vecka.
*Matlagning/bakning
*Harry
*Foton
Den fjärde veckan blir det lite mer blandat, men fokus kommer ligga på att uppdatera om husbygget. Men jag tänker även t.ex. inredning, Q&A, eller liknande. Har ni något förslag så vet ni vart jag finns ☺

Happy New Year
I hope you’ve enjoyed yourself during December with good food and good company. Maybe you also got a few days off so you’ve been able to completely relax.
I myself have had a good time, no days of, but it was still really nice. I’m still not working full time so I’ve gotten a lot of rest anyway. J’s had a few  days off from work and has taken care of Harry all day – luxuriously.

So around new years, you often see a lot of post looking back on the year as it was while looking forward. I thought I’d do the same. i know, lack of imagination. So when I look back at 2017, it really wasn’t my best bogging year, and I’m convinced you feel the same. Partly I struggled with burnout so all inspiration and motivation just disappeared, I combined my two blogs to one (cavegirl.se and ceciliasderlund.se) and with that I’ve been back and forth if I am going to write in Swedish or English .
Cryful days I thought about simply quit blogging. After announcing that, I’ve received encouraging words like “No, it’s so fun to read your blog.” “Don’t stop blogging, you’re so good at it.” Something that warms so incredibly much, because in my mind I suck at it.. So to you I can only say Thank you!

Since my last post in December I’ve thought long and hard, I’ve bounced thoughts and ideas with J (as supportive and encouraging as ever) I’ve reviewed all the statistics from 2017, analyzed which posts you liked best, read through all your comments and emails that you’ve sent me during the year. Surprisingly, we seem to like the same type of post. It’s vegetarian recipes and baking, followed by updates on Harry and lastly –  photo posts. ☺ Super cool. The posts about our commenced building have also been highly appreciated. I’ve also learned that Swedish posts are preferable, but have no fear, every post will also be available in english.

With this in mind, I picked up my blog calendar / planner and wrote down some ideas for 2018. I will continue to  post once a week – Tuesdays. And every topic will have its own week.
* Cooking / baking
* Harry
*Photos
The fourth week will be a bit more mixed, but the focus will be on updating the house building. But I think, for example, Interior, Q & A, or similar. If you have any suggestions, you know where to find me