Våren är äntligen här, har du, precis som jag, inte hunnit börja med vårstädningen så har jag några tips för att hjälpa dig komma igång. För med en liten uppdatering i hemmet eller lite extra garderobsutrymme kommer du att gå med lättare steg redan nästa vecka. Kom bara ihåg den gyllene regeln: omge dig med saker du älskar, och plocka bort resten.

 1. “Rengör din energi” Lycka är välmående, så avsett lite tid till dig själv och gör sådan som gör dig lycklig. Läs den där boken som du velat läsa så länge, ta ett långt, varmt, skönt skumbad, en härlig joggingtur, vad det än är som du har velat göra, gör det och du kommer känna dig mycket piggare large
 2. Rensa ur kylen och frysen. Släng allt som har gått ut i datum, blivit frysbränt, kladdiga syltburkar och liknandelarge (7)
 3. Rensa ur garderoben. Varje plagg i din garderob ska få dig att må som bäst, visa dig från din vackraste sida – helt enkelt plagg du inte kan leva utan. Plocka ut allt annat och ta med klädbytardagar (eller ordna en egen med dina vänninor) med lite tur har du en nyare garderob efter det. Glöm inte att donera “resterna” till välgörenhet.large (1)
 4. Rensa din make up väska. Kasta alla läppstift och ögonskuggor som du inte använder. Gå även igenom dina foundations och puder, behåll bara de som verkligen passar din hudton. Glöm inte sminkborstarnalarge (2)
 5. Städa ur hemma. Det tar tid att skapa sitt drömhem. Skänk bort möbler och detaljer som du aldrig riktigt blev helt kär i, de där udda gardinerna, den lite för stora lampan i hörnet, och gör plats för de detaljerna du verkligen vill ha och behöver för att göra ditt hem komplett.large (3)
 6. Rensa handväskan. Samla ihop småmynten som ligger och skramlar i botten av väskan och lägg dem i plånboken, kasta gamla taxikvitton och godispapper tillsammans med den där pennan som inte har något bläck kvar.large (4)
 7. Städa bokhyllan. Vi känner alla till orden “ett hem utan böcker är som en kropp utan själ”, så den här punkten handlar mer om organisering. Sortera böckerna efter färg, eller stapla dem i högar på golvet, lägg en bricka ovanpå och säg hej till ditt nya sidobord. Passa även på att gå igenom din samling av tidningar och glansiga magasin, spara dem som du har en anledning till att du vill behålla, du kan spara några vackra omslag och rama in dem, eller riva ur dina favoritartiklar och spara dem. Om du inte kommer ihåg varför du sparade tidningen så behöver du den antagligen inte.

Spring is finally here, if you, like me, haven’t had time to start your spring cleaning, I have some tips to help you get started. For with a small update in your home or some extra closet space there will be an extra spring in your step as early as next week. Just remember the golden rule: surround yourself with things you love, and discard the rest.

large (5)

 1. “Clean your energy” Happiness is wellness, so spend a  little time to yourself to do that truly makes you happy. Read that book you wanted to read for so long, take a long, hot, nice bubble bath, a lovely jog, whatever it is that you’ve wanted to do, do it and you will feel much more rechargedlarge
 2. Clean out the fridge and the freezer. Throw away all that has gone out of date, has freezer burnes, sticky jam jars and so onlarge (7)
 3. Clean out the closet. Each garment in your wardrobe should make you look your most beautiful – simply garments you can not live without. Pick out everything else and go on a swap day (or arrange your own with your friends) with a little luck, you have a like-new closet after that. Don’t forget to donate the rest to charity.large (1)
 4. Clean your make up bag. Throw all the lipsticks and eye shadows that you don’t use. Also review your foundations and powders, saving only those that really suits your skin tone. Don’t forget to check the make-up brusheslarge (2)
 5. Clean out your home. It takes time to create your dream home. Donate the furniture and details that you never really fell in love with, those odd curtains, the lamp in the corner that’s to big, and makes room for the detail you really want and need to make you feel at home.large (3)
 6. Clean your purse. Gather up that loose change located at the bottom of your bag and put them in your purse, throw old taxi receipts and candy wrappers along with that pencil that has no ink left.large (4)
 7. Clean up bookshelf. We all know the words “a home without books is like a body without a soul”, so this point is more about organizing. Sort your books by color, or stack them in piles on the floor, put a tray on top and say hello to your new side table. Take the opportunity to go through your collection of glossy magazines, only keep the once you have a reason for wanting to keep, save some beautiful cover and frame them, or tear out your favorite articles and save them. If you can’t remember why you saved it you need it probably is not.large (5)