(Swedish below)

It’s been ages since I wrote something about our house. The last update I find is from the beginning of October. So it’s time, I’m also gonna show you the layout of the house.

So what’s happened. Last time, we had received our plans and could submit a building permit application, which we also did. But then someone in the municipality discovered a blue line on the map and we needed to seek a beach protection dispute. The old blue line was marked as a brook and our house is just on the verge that one has to be searched. When I write brook, it is today very resurfaced and resembles more of a deep ditch than a brook, but we searched for the dispensation, sending pictures of how the plots looked before demolition – just as we were asked to do. Then we heard nothing more. At the end of November, J began to chase and ask what was happening. We were told it look promising and the dispensation would be approved, but those who make the final decision only meet once a month and the next meeting was on December 12th. A week after the meeting, we were told that the dispensation was indeed approved and that they would now start reviewing our building permit and that wouldn’t take long, all necessary documentation had already been submitted. Then came Christmas and New Year and our manager thought that a colleague would take over our case and she was on leave the first half of January. You can guess the level of frustration at this point. After a while, we got our new manager and last week a letter was sent to our prospective neighbors where they have until February 9th to send in any appeal. After that we will be notified of our building permit. So fingers crossed 🙂

However, we had a little more fun last Thursday, then we went to Whyte Lilja in Stockholm and had a consultation with one of their interior designers. We walked through the house inside and outside and looked at everything from roof tiles and pipes to tiles, color on the kitchen shutters, floors and moldings to tie the bag together. And this became our color palette. Oak floors in all rooms, dark gray tiles, light gray tiles in the bathroom with large white tiles. Gray and white shutters on the kitchen cabinets, a marble countertop and stainless steel appliances. In the hall and in the main entry there will be the bright tiles.

And last but not least, our floor plan. We are really pleased with it – even if we’ve only seen it on paper so far. It has a nice flow and it’s just what we are looking for.

Det är verkligen evigheter sedan jag skrev något om huset. Senaste uppdateringen jag hittar är från början av oktober. Så det börjar väll bli dags, jag tänkte även visa er vår planlösning…

Så vad har hänt. Sist så hade vi fått våra planritningar och kunde skicka in ansökan om bygglov, det har vi också gjort. Men så upptäckte någon på kommunen en blå linje på kartan och vips behövde vi söka strandskyddsdispens. Den gamla blå linjen var nämligen markerad som en bäck och vårt hus ligger precis på gränsen att ett sådant måste sökas. När jag skriver bäck så är det idag väldigt igenvuxet och liknar mer ett djupt dike än en bäck, men vi sökte dispensen, skickade in bilder på hur tomten såg ut innan rivning – precis som vi blev ombedda att göra. Sen hörde vi inget mer. I slutet av november började J jaga och fråga vad som händer. Till svar fick han att det ser lovande ut och att dispensen kommer godkännas, men att de som tar det slutgiltiga beslutet bara träffas en gång i månaden och nästa möte var först den 12:e december. Någon vecka efter mötet fick vi besked att dispensen mycket riktigt var godkänd och att de nu skulle börja se över vårt bygglov och att det skulle gå fort, all nödvändig dokumentation var ju redan inskickad. Sen blev det jul och nyår och vår handläggare tyckte att en kollega skulle ta över vårt ärende och hon var bortrest första halvan av januari. Ni kan ju gissa frustrationsnivån. Efter mycket om och men fick vi tag på vår nya handläggare och i förra veckan gick det ut brev till våra blivande grannar där de har fram till den 9:e februari på sig att eventuellt överklaga. Efter det får vi besked på vårt bygglov. Så håll fingrarna 🙂

Något roligare hade vi dock i torsdags, då åkte vi till White Lilja i Stockholm och hade en konsultation med en av deras inredningsarkitekter. Vi gick igenom huset invändigt och utvändigt och tittade på allt från takpannor och stuprör till kakel och klinkers, färg på köksluckor, golv och lister för att knyta ihop säcken. Och såhär blev vår färgpalett. Ekgolv i alla rum, mörkgråa takpannor, ljusgrå klinkers i badrummet med stora vita kakelplattor. Gråa luckor på underskåpen i köket och vita på överskåpen, en marmorliknande bänkskiva och rostfria vitvaror. I hallen och i groventrén blir det de ljusa klinkersplattorna.

 

Och sist men inte minst, vår planlösning. Vi är riktigt nöjda med den – även om vi bara sett den på papper än så länge. Men den har ett härligt flow och precis vad vi är ute efter.