Jag är ju som sagt inte den snabbaste när det gäller att läsa ut böcker, men idag blev jag klar med Stephen King’s Doktor Sömn – uppföljaren till The Shining.DSC_0002Handling: Det har gått 37 år sedan en liten pojke lyckades fly undan en besatt författare – sin egen far – och med en hårsmån rädda sig när både hotellet han bodde på och hans far sprängdes i luften. I uppföljaren är Danny en medelålders man som arbetar på ett sjukhem, där han med sin synska förmåga, sitt skimmer, försöker hjälpa dem som ska dö över till den andra sidan. Men hans stillsamma liv som doktor sömn slits snart sönder. En liten flicka hör av sig med oroande meddelande på telepatisk väg. Hon är hotad av ett gäng som livnär sig på människors själar och kalla sig Den sanna knuten, och den enda som kan hjälpa henne är Danny. Men kommer deras gemensamma krafter verkligen att räcka till mot denna tidlösa ondska?
Jag älskar Stephen Kings skräckisar, och jag har sett The Shining många gånger – min favorit version är den med Jack Nicholson i huvudrollen. Så jag såg verkligen fram emot att få läsa uppföljaren. Och den är helt okej. Inte alls lika läskig som föregångaren, men den är ändå så pass bra att jag lätt läser någon sida till innan jag somnar. Jag tror även att den har potential att bli en bra film.

Betyg: CCC

Jack_Nicholson__TH_2662450kI’m not the fastest reader, but today I finished Stephen King’s Doctor Sleep – the sequel to The Shining

DSC_0002Plot: It’s been 37 years since a little boy managed to escape an obsessive writer – his own father – and narrowly escape when both the hotel he was staying at, and his father was blown up in the air. In the sequel Danny is now a middle-aged man who works in a nursing home, where he with his psychic ability, its shimmer, is trying to help those who will die over to the other side. But his quiet life as the doctor of sleep is soon torn apart. A little girl gets in touch with worrying message telepathically. She is threatened by a gang that feeds on human souls and call themselves The true knot, and the only one who can help her is Danny. But will their joint forces truly be enough against this timeless evil?

I love Stephen King’s horror movies, and I have seen The Shining many times – my favorite version is the one with Jack Nicholson in the lead role. So I really looked forward to reading the sequel. And it’s okay. Not as scary as its predecessor, but it’s still so good that I can easily read one page before I fall asleep. I also think that it has the potential to be a good movie.

Rating: CCC

Jack_Nicholson__TH_2662450k