Usch, här har det regnat hela dagen och vart så där höstruggigt, den där härliga sommarvärmen som hälsade på i förra veckan känns redan som ett minne blott.
Nu har vi i alla fall kommit igång med altanbygget. Det kanske inte ser så mycket ut men vi började i tisdags och jag tycker vi har kommit ganska långt.

Det här med grundarbete är ju alltid lite tradigt. Men plintarna har kommit på plats och är både nedgrävda och avvägda.

IMG_1802

IMG_1801

IMG_1799

IMG_1810

Jag roade mig med att ta bort lite av fuskteglet på fasaden för att kunna fästa reglar där sen. Lagom obehagligt precis ovanför fönstren – men alla är hela 🙂

IMG_1805

IMG_1806

IMG_1808

Vi har gjort lite justeringar mot ursprungsritningen. Jag ville ta bort det vänstra fönstret och sätta in en altandörr sen när vi byter fönster och fasad. Men under fönstret sitter det ett element, och förra sommaren la vi ju in nytt golv i köket och vardagsrummet. Eftersom rören till elementen kommer upp genom betongplattan så blir det ju inte så vackert att ta bort elementet då vi har sågat ut med sticksågen för rörens skull.

IMG_1811

IMG_1812

IMG_1813Så lösningen blir att vi tar bort ena rabatten och sen bygger vi ihop altanen med verandan på framsidan, jag tror det blir jättebra. Och sen sätter vi in en luftvärmepump istället, precis som vi hade i vårt förra hus. De är helt suveräna. Vi har självdrag i vårt hus idag och när värmen väl kommer så blir det nästan olidligt varmt inomhus. Korsdrag och fläktar på golvet kanske man orkar pyssla med när man är hemma, men så fort man är borta en stund så är det som att kliva in i en bastu. Då känns det som att en luftvärmepump är bästa lösningen eftersom man kan ställa in om den ska värma eller kyla luften i huset.

Vi har kikat runt lite och hittat en på Polarpumpen.se som vi fastnat för. Såg även att man får fri frakt om man köper till installationen. Det är ju perfekt.Yikes, it’s been raining all day and it’s starting to feel like autum, that glorious summer heat we had last week already feels like a distant memory.
Any way, we’ve started with the patio construction. It may not look like much but we started this tuesday and I think we’ve come pretty far. This with the basic work is always a bit stringy. However, the terminals are in place and are both buried and balanced.

IMG_1802

IMG_1801

IMG_1799

IMG_1810

I amused myself by removing a bit of faux brick on the facade in order to secure the studs there since. Occasionally uncomfortable just above the windows – but there still intact 🙂 

IMG_1805

IMG_1806

IMG_1808


We’ve made some adjustments to the original drawing. I wanted to remove the left window and insert a patio door when we replace the windows and facade. But under the window there’s one radiator, and last summer we put in a new floor in the kitchen and living room. And because the pipes to the radiator comes up through the concrete slab it won’t  look so good if we remove the radiator then we have sawn out a hole for the pipes.

IMG_1811

IMG_1812

IMG_1813So the solution is that we remove one flowerbed and then we connect the patio with porch on the front of the house, I think it will be great. And then we put a heat pump instead, just as we had in our previous house. They are absolutely superb. We have natural ventilation in our house today, and when the heat id here, it becomes almost unbearably hot indoors. Cross draft and fans on the floor might be okej to tweak with when you are at home, but as soon as you are gone for a while, it’s like stepping into a sauna. Then it feels like a heat pump is the best solution because you can set whether to heat or cool the air in the house.
We’ve b
een looking around a bit and found one at Polarpumpen.se that we like. I also saw that you get free shipping if you buy into the installation. That’s perfect.