Meng Zhangs självbetitlade, lyxiga livsstilsvarumärke, Meng, är något av det mest spännande i underklädes industrin under det senaste året. Underklädesbranschen är normalt sett lite rädd för att ta risker, är Meng verkligen en sällsynt och färgglada juvel. Detta färgstarka varumärke skapar några av de mest vackra textilier på marknaden, de väcker naturens skönhet till liv och transportera bäraren till sfären av fantasin. Från grafisk virvlar, inspirerade av den mytomspunna Phoenix, till blommor i full blom, Meng skapar verkligen användbar konst. Än så länge kan man i stort sett bara köpa kläderna i utvalda butiker i England, USA, Spanien och Tyskland, men en webbutik är på gång och jag hoppas att man då även väljer att sälja till hela världen – eller åtminstone Europa
Meng-SS15-Beachwear-1-437x580

Meng-SS15-Beachwear-4-437x580

Meng-SS15-Beachwear-3-437x580

Meng-SS15-Beachwear-2-437x580

Meng-SS15-Beachwear-6-437x580

Meng-SS15-Beachwear-11-437x580

Meng-SS15-Beachwear-10-437x580

Meng-SS15-Beachwear-9-437x580

Meng-SS15-Beachwear-8-437x580

Meng-SS15-Beachwear-7-437x580

Meng-SS15-Beachwear-12-437x580

Meng-SS15-Beachwear-18-437x580

Meng-SS15-Beachwear-16-437x580

Meng-SS15-Beachwear-15-437x580

Meng-SS15-Beachwear-14-437x580

Meng-SS15-Beachwear-13-437x580Meng Zhang’s self-titled luxury lifestyle brand, Meng, is one of the most exciting in the lingerie industry in the past year. The lingerie bransch is normally a little bit afraid to take risks, Meng is really a rare and colorful jewels. This colorful brand creates some of the most beautiful fabrics on the market, they evoke the beauty of nature to life and transport the wearer into the realm of the imagination. From graphic swirls, inspired by the mythical Phoenix, the flowers in full bloom, Meng really create useful arts. So far, you can basically only buy these clothes in selected stores in the UK, USA, Spain and Germany, but an online store is in the making and I hope that they choose to sell world wideto – or at least Europe

Meng-SS15-Beachwear-1-437x580

Meng-SS15-Beachwear-4-437x580

Meng-SS15-Beachwear-3-437x580

Meng-SS15-Beachwear-2-437x580

Meng-SS15-Beachwear-6-437x580

Meng-SS15-Beachwear-11-437x580

Meng-SS15-Beachwear-10-437x580

Meng-SS15-Beachwear-9-437x580

Meng-SS15-Beachwear-8-437x580

Meng-SS15-Beachwear-7-437x580

Meng-SS15-Beachwear-12-437x580

Meng-SS15-Beachwear-18-437x580

Meng-SS15-Beachwear-16-437x580

Meng-SS15-Beachwear-15-437x580

Meng-SS15-Beachwear-14-437x580

Meng-SS15-Beachwear-13-437x580