I takt med att intresset för matlagning ökat, har också efterfrågan på ställen att uppleva och köpa färska råvaror växt. Branschen jobbar hårt för att hålla jämna steg men en saluhall kräver ju sitt utrymme och sitt läge.I september föra året flyttade en 126 år gammal bit av Hötorgshallen i Stockholm, nämligen delikatessbutiken, in i en gammal barnboksaffär med utsikt mot Vasaparken i Vasastaden. Och samtidigt som handlarna i anrika Östermalmshallen packar, för att evakueras till en provisorisk jättepaviljong under renovering, får huvudstaden en ny saluhall.
Det är Melker Andersson och hans kompanjon Danyel Couet som öppnar en saluhall med fokus på närproducerade råvaror, restaurang och bar i en del av det nya huset på Mäster Samuelsgatan. Centralt beläget mittemellan NK, PK-huset, Passagen och Moodgallerian. Hösten 2015 ska konceptet med arbetsnamnet “Good Life” stå klart.
Avskalat och “New York-iskt” i Malmö. I skarven mellan “nya och gamla” Malmö byggs det gamla godsmagasinet på Södra Neptunigatan om till en klassisk saluhall med modern känsla. Avskalat är ledordet och målet är att erbjuda ett himmelrike för matälskare, oavsett hur matplanerna för kvällen ser ut. Utöver själva saluhallen ska här finnas moderna och fräscha serveringar och en skön och trivsam korsning mellan torghandel och New Yorks typiska “popcket park”. I mitten av 2016 slår den här blandningen av Torvehallarna i Köpenhamn, Dean & Deluca i New York och Höganäs saluhall upp sina dörrar

hämtaAs the interest in cooking has increased, the demand for places to experience and buy fresh produce growns. The industry is working hard to keep up but a covered market requires the seating area and its location.
In September, last year, a part of the 126 years old Hötorgshallen in Stockholm, namely delicatessen, moved into an old children’s book store with a view of the Vasa Park in Vaasa City. And while retailers in enriching Östermalmshallen packs, to be evacuated to a provisional giant pavilion under the renovation, the capital gets a new covered market.
It’s Melker Andersson and his partner Danyel Couet that opens an indoor market with a focus on local produce, restaurant and bar in a part of the new house on Mästersamuelsgatan. Centrally located between NK, PK-house, the Passage and Mood mall. In autumn 2015, the concept with the working title “Good Life” open it’s doors.
Stripped and “New York-base” in Malmö. In the joint between “new and old” Malmö the old goods shed at Southern Neptunigatan are being rebuilt in to a classic market hall with modern flair. Stripped is the watchword, and the goal is to offer a heaven for foodies, no matter how matplanerna for evening looks. In addition to the market hall should this be modern and fresh dining areas and a comfortable and pleasant cross between farmers’ markets and New York’s typical “popcket park”. In mid-2016 beats this mixture of peat halls in Copenhagen, Dean & Deluca in New York and Höganäs covered market its doors

hämta