17:e maj är inte bara Norges nationaldag (Grattis Norge), det är också internationella dagen mot homo-bi- och transfobi. 1990 avskrev WHO, FN:s hälsoorgan, homosexualitet som sjukdom och sedan 2004 har “International Day Against Homophobia & Transphobia” – IDAHOT – uppmärksammats världen över.

2b117b6a14d4234febf2384149a63c92

May 17 is not only Norway’s national (Congratulation Norway), it’s also the International Day against gay, bisexual and trans-phobia. In1990 the WHO dismissed, the UN health agency, homosexuality as a disease, and since 2004, the International Day Against Homophobia & Transphobia – IDAHOT – attracts attention worldwide

2b117b6a14d4234febf2384149a63c92