Det är väl knappast någon som inte hört talas om Games of Thones,  ett program som är extremt kontroversiellt  och att kontroversen är rättmätigt förtjänad. Men i dag skulle jag vilja begränsa fokusen bara en liten bit till de rika, fantastiska, världs byggande kostymerna som ses i avsnitten.
När jag började skissa på det här inlägget,ville jag inte gå all in (eftersom du kan köpa reproduktioner av kostymer), istället har jag försökt att balansera det fantastiska med det tillgängliga … även om jag medger att det väger över på det fantastiska.

Axon-Suspender-Tights-DSTM-683x1024

Axon Suspender Tights från DSTM

gula-leather-corset-antiseptic-fashion

Gula Leather Corset från Antiseptic Fashion

howling-wolves-knickers-frks-lingerie

Howling Wolves Knickers från FRKS Lingerie

kiss-me-deadly-lingerie-super-cape-768x1024

Lingerie Cape från Kiss Me Deadly

wilde-hunt-semper-eadem-corset-820x1024

Semper Eadem Korset från Wilde HuntThere is hardly anyone who hasn’t heard about the Games of Thones, a show that is extremely controversial and the controversy is rightfully deserved. But today I would like to limit the focus just a little bit to the rich, fantastic, world-building costumes seen in the show.

When I started sketching this, I didn’t want to go all in (because you can buy reproductions of costumes), instead I have tried to balance the great thing about it is available … although I admit that it weighs over at the fabulous .