Få saker förstör dagen så mycket som att ha frost på insidan på bilrutan