Här kommer en enkel checklista över saker som kommer att lätta din steg-och orsaka en positiv dominoeffekt på de runt omkring dig.
10waystomakeasplash_checklistHere is a simple checklist of things that will put a spring in your step—and cause a positive ripple effect on those around you, too

10waystomakeasplash_checklist